Leren door zelf te doen 
First Aid Network ontwikkelt Eerste Hulpcursussen volgens de meest recente (inter)nationale reanimatie- en eerstehulprichtlijnen en naar de nieuwste didactische inzichten. Het resultaat: no nonsense cursussen met zo min mogelijk theorie en veel ruimte om te oefenen.  

Een belangrijke rol is hierbij weggelegd voor onze enthousiaste instructeurs die speciaal zijn opgeleid om de cursist te coachen tot een eerste hulpverlener die met zelfvertrouwen aan de slag gaat. De First Aid instructeurs hebben veelal hun sporen verdiend in de spoedeisende zorg en/of zijn sterk didactisch onderlegd. Tijdens de Eerste Hulpcursus wordt de lesstof op gevarieerde wijze aangeboden, waardoor het leerrendement maximaal is en de lestijd omvliegt. 

  
Het lesmateriaal van First Aid Network voldoet aan: 
- International first aid and resuscitation guidelines 2016 
- Richtlijnen Reanimatie in Nederland 2015 

Het lesmateriaal van First Aid Network is tevens goedgekeurd door de Nederlandse Reanimatieraad. 


Cursussen (op maat)
Onderstaand is een overzicht van de standaard beschikbare cursussen. Maar er is veel meer mogelijk! We hebben ruime ervaring in het aanpassen van eerste hulpcursussen zodat deze voor een specifieke branche of zelfs bedrijf kan worden ingezet. Hiervoor zijn ook aanvullende modules mogelijk. Neem contact met ons op voor meer informatie!


Levensreddend Handelen

Inhoud:
Basisprincipes, EHBO materialen,
reanimatie (incl. gebruik AED), verslikking, verstikking, stabiele zijligging, ernstige bloeding.

Duur: 1 dag


Eerste Hulp

Inhoud:
Zie Levensreddend Handelen + kneuzing/verstuiking, botbreuk, (brand)wond, blaar, insectenbeet/steek, oogletsel, bloedneus, tandletsel, hersenletsel, onderkoeling/bevriezing, oververhitting, wervelletsel, borst/buikletsel, astma, angst/paniekaanval, acuut coronair syndroom, beroerte, epileptisch insult, diabetes, flauwte, allergische reactie

Duur: 2 dagen

Eerste Hulp aan Kinderen

Inhoud:
Zie Eerste Hulp +
koortsstuip, pseudokroep, meningitis, vergiftiging, reanimatie van een kind en baby

Duur: 2 dagen

Aanvullende modules

Inhoud:
Dit kunnen aanvullende, verdiepende of op zichzelf staande modules zijn. Bijvoorbeeld Mass Casualty Incidents, triage of chemische brandwonden.

Duur: verschilt per module
First Aid International Benelux heet sinds 1 oktober 2016 First Aid Network
© Copyright 2018 First Aid Network B.V.